KANCELARIA CZYNNA

Kancelaria znajduje się budynku parafialnym przy ul. Płużańskiego 9

PONIEDZIAŁEK pół godziny po ostatniej Mszy św. wieczornej
WTOREK od g. 8.00 do g. 9.00
ŚRODA pół godziny po ostatniej Mszy św. wieczornej
CZWARTEK od g. 8.00 do g. 9.00
PIĄTEK pół godziny po ostatniej Mszy św. wieczornej
SOBOTA od g. 8.00 do g. 9.00

 

W niedziele i święta kancelaria jest nieczynna.

W sprawach dotyczących cmentarza proszę kontaktować się z ks. Proboszczem.

 

Chrzest

Chrzty są udzielane w niedziele (poza okresem Wielkiego Postu) podczas o Mszy św. o g. 13.00.

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice przynosząc następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeżeli są z innej parafii)
 • dane dotyczące rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych potwierdzające możliwość pełnienia przez nich posługi chrzestnego (dokument przynoszą chrzestni przed liturgią)
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w katechezie chrzcielnej (dotyczy rodziców i chrzestnych z tej parafii)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • osoby niewierzące lub innej wiary
 • osoby niepraktykujące
 • osoby żyjące w związku cywilnym lub w konkubinacie
 • osoby prowadzące gorszący tryb życia
 • osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania

Katechezy chrzcielne są głoszone w świątyni parafialnej w każdą trzecią sobotę miesiąca o g. 18.30.

I Komunia Święta

Rodzice, którzy wyrażają pragnienie, aby ich dziecko zostało przygotowane do przyjęcia I Komunii św. zgłaszają się do ks. Proboszcza. Dokumentem potrzebnym jest metryka chrztu dziecka (jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii).

Bierzmowanie

Rodzice, którzy wyrażają pragnienie, aby ich dziecko zostało przygotowane do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgłaszają się do ks. Proboszcza. Dokumentem potrzebnym jest metryka chrztu kandydata do bierzmowania (jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii), zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej, w przypadku osób dorosłych świadectwo ukończenia katechizacji.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania).

Niezbędne dokumenty:

 • metryki chrztu św. z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania z datą wystawienia dokumentu do trzech miesięcy przed wizytą w kancelarii (jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii)
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego)
 • akt ślubu cywilnego, jeżeli został wcześniej zawarty
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

Sakrament namaszczenia chorych

Kapłani odwiedzają osoby chore w pierwsze piątki miesiąca. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny z duszpasterzami. Przy zgłoszeniu chorego należy określić w jakim jest stanie, czy może przyjąć Komunię św. Ze względu na dobro duchowe osoby chorej prosimy nie odkładać decyzji o zaproszeniu księdza z posługą sakramentalną.

Przed wizytą kapłana w domu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, kropidło, wodę święconą.

 Pogrzeb katolicki

Pogrzeb zgłasza rodzina osoby zmarłej w parafii jej zamieszkania. Do kancelarii należy przynieść akt zgonu oraz podać informację, kiedy zmarły przyjął po raz ostatni sakramenty spowiedzi, chorych i Komunii św.

Jeżeli pochowek jest planowany na cmentarzu parafialnym należy dostarczyć do kancelarii dokument własności grobu oraz dokument dla administracji cmentarza.