Wspólnoty parafialne

Koła Żywego Różańca

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. W naszej parafii istnieje także wspólnota Różaniec Rodziców.

 

Apostolat Modlitwy za kapłanów „Margaretka”

Wspólnota ta stawia sobie za cel otaczanie duchową opieką kapłanów. Polega na modlitwie za wybranego przez grupę kapłana, troskę o jedność kapłanów z biskupem i między sobą, współpracę między kapłanami i świeckimi, wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

 

Domowy Kościół (wspólnota rodzinna Ruchu Światło-Życie)

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty, comiesięczny dialog małżeński, uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

 

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie – ruch odnowy Kościoła. Powstał w Polsce, a jego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu, m.in. młodzież, dzieci. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, diecezji.

 

Ministranci

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego – ,,ministrare”, co oznacza ,,służyć”. Posługa ministranta związana jest nierozłącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem. To tu ministranci są najbardziej widoczni – są ubrani w komże albo w białe alby. Asystując kapłanowi, uświetniają liturgię.

 

Schola dziecięca i młodzieżowa

Schola to grupa osób, która wielbi Boga swoim śpiewem, szczególnie dba o oprawę muzyczną niedzielnej Mszy św. Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym.

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ZHR kształtuje swych członków i uczestników przede wszystkim poprzez działanie i atmosferę życia – na drodze wychowania pośredniego. Chce ich wychowywać na ludzi uczciwych i dzielnych, samodzielnych w myśleniu i podejmowaniu decyzji, otwartych na świat wartości i świat wokół nich.

 

Zapraszamy parafian do czynnego uczestnictwa w życiu parafii.